"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum
"...trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj..."
"...když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě..."
"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum

Jak se máme u nás ve školce

Je to jako včera, kdy jsme chystaly třídy na první školní den nového  školního roku. A dneska už máme za sebou jak září tak už i skoro celý  říjen. V následujících řádcích Vám všem chceme přiblížit to, co jsme  společně zvládli (zaměstnanci MŠ, vy rodiče a zákonní zástupci děti a i  děti samotné).

Září je pro nás obdobím adaptace a u mnohých i  obdobím slziček, když se musíme na nějakou dobu rozloučit (rodiče s  dětmi, děti s rodiči). Pro děti se jedná o velmi náročné období. Na  jednu stranu je u nich určitá zvědavost, kdy chtějí poznávat něco  nového, ale odloučení, větší míra samostatnosti, nový režim a nové  prostředí vyvolávají obavy a strach. Slziček ale postupně ubývá a na  třídách převažuje úsměv a spokojenost. A to i u těch dětí, které se  stále v šatně loučí se slzavým údolím! Jsme rádi, že jsme to všichni  společně zvládli!

A protože jsou už děti opravdu šikovné a  spolupracují, mohli jsme již zorganizovat i několik akcí, aby byl náš  program zábavný a učení co nejvíce pestré. To je také naším cílem ve  školním vzdělávacím programu MŠ, který jsme pro děti upravovaly již v  průběhu předešlého školního roku. Název našeho nového ŠVP je „Dej mi  ruku, půjdem spolu“. Jednou z hlavních myšlenek je, že chceme být dětem  nápomocní v tom, aby vše zvládly, aby věděly, že tady jsme pro ně a že  nám mohou důvěřovat, ale zároveň i to, že i ony se musí snažit, zkoušet,  učit se. Jednoduše, bez vlastního úsilí „se to samo neudělá“, ale  pomocná ruka je vždy připravená J

V rámci zapojení se do nejrůznějších projektů se nám podařilo od začátku školního roku:

  • zahájit neplacenou formu výuky anglického jazyka na předškolních třídách a třídě Květinky
  • navštívit zdarma „Svět techniky“ v Dolní oblasti Vítkovic
  • nainstalovat 3 interaktivní tabule, pro rozvoj digitálních kompetencí a zatraktivnit tak výuku pro děti
  • navštěvovat squashové centrum
  • uskutečnit sportovní dopoledne na zahradě MŠ

Dále máme možnost ve spolupráci se zřizovatelem a dalšími organizacemi pro děti zajistit:

  • návštěvy knihovny
  • cvičení předškoláků v programu „Děti na startu“

A spousta dalších akcí se děje na třídách po vedením pedagogů.

Jsme  moc rádi, že se na nás obracíte i s podněty, co by se mohlo ještě  „dotáhnout“, ať už se jedná o dovybavení prostředí MŠ, tak k programové  či organizační části v MŠ. Přichází od Vás i různé nabídky výpomoci. Moc  si této spolupráce vážíme. Budeme i nadále rádi, když své postřehy,  nápady, ale i připomínky nenecháte jen u sebe, ale posunete dále k nám.  Je to pro vedení MŠ cenná zpětná vazba, která nám může pomoci být lepší.  Nemůžeme slíbit všechno, ale rádi budeme společně hledat kompromis.

Přejeme Vám všem krásný barevný podzim.

                                                                                                                                                                                   Za kolektiv MŠ

                                                                                                                                                                  Bc. Renata Kaminská, ředitelka MŠ

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít