"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum
"...trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj..."
"...když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě..."
"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum

Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram dětí, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na:

https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání.

Školským obvodem mateřských škol zřízených Zastupitelstvem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je území tohoto městského obvodu a území městského obvodu Nová Ves. Děti z jiných městských obvodů přijímáme v případě, že je v mateřské škole volné místo. 

OZV č. 1.2024 MŠ.pdf - vyhláška určující školské obvody pro MŠ v Ostravě

Kritéria k přijetí: Kritéria přijetí do MŠ 2024-2025.pdf

Potvrzení lékaře - příloha k žádosti.pdf

Základní informace k zápisu na školní rok 2024/2025:

Zápisu je vhodné se zúčastnit i s dítětem (v případě, že jste se byli za námi podívat do MIMIKLUBU, můžete již přijít i sami - termíny MIMIKLUBU budou zveřejněny v březnu/dubnu 2024). Celý zápis trvá přibližně cca 10 - 15 minut. Přihlášku lze podat kdykoliv během určených dní a hodin, dopolední nebo odpolední čas podání nemá vliv na přijetí dítěte do MŠ. 

Elektronický předzápis bude spuštěn od 19. dubna 2024 na webu: https://ms.ostrava.cz

Datum zahájení přijímání žádostí: 6. 5. 2024 od 8:00 

Datum ukončení přijímání žádostí:  7. 5. 2024 do 14:00

Místo a doba osobního podání žádosti: sídlo MŠ, kancelář ředitelky MŠ (budova D), v tyto časy: 6. 5. 2024: 8:00 – 16:00, 7. 5. 2024: 8:00 – 14:00

Jiné formy podání žádosti: (termíny podání jsou shodné s datem a časem zahájení a ukončení přijímání žádosti)

Prostřednictví datové schránky: sg7kk9k

Zaslat poštou na adresu sídla mateřské školy: U Dvoru 1255/22, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00. Rozhoduje den doručení žádosti do MŠ.  

Prostřednictvím emailu: reditelka@msudvoru.cz s elektronicky uznávaným podpisem

Žádosti, které neobsahují úplné a pravdivé údaje, nemohou být dále zpracovány a zákonný zástupce bude vyzván k doplnění, ověření nebo opravě uvedených údajů.

Správnost údajů uvedených v žádosti je při podání kontrolována s rodným listem dítěte a průkazem totožnosti zákonného zástupce podávajícího žádost. V případě, že dítě nebude dle předložených údajů dohledatelné v registru obyvatel, bude nutné doložit trvalé bydliště dítěte (ne zákonného zástupce dítěte). V případě svěření dítěte do péče jiné osobě, je nutné tuto skutečnost doložit soudním rozsudkem. Pokud nebude možné provést kontrolu údajů, žádost nebude přijata. V případě elektronického podání je potřeba doložit výše uvedené dokumenty (možno zaslat jako úředně ověřené kopie). 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít