"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum
"...trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj..."
"...když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě..."
"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum

Zápis do MŠ

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na

https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.

Kritéria přijetí do MŠ 2023-2024.pdf

Potvrzení lékaře - příloha k žádosti.pdf

Základní informace k zápisu na školní rok 2023/2024:

Zápisu je vhodné se zúčastnit i s dítětem (v případě, že jste se byli za námi podívat do MIMIKLUBU, můžete již přijít i sami). Celý zápis trvá přibližně cca 10 - 15 minut. Přihlášku lze podat kdykoliv během určených dní a hodin, dopolední nebo odpolední čas podání nemá vliv na přijetí dítěte do MŠ. 

Elektronicky předzápis bude spuštěn od 20. dubna 2023 na webu: https://ms.ostrava.cz

Datum zahájení přijímání žádostí: 3. 5. 2023 od 8:00

Datum ukončení přijímání žádostí:  4. 5. 2023 do 14:00

Místo a doba osobního podání žádosti: sídlo MŠ, kancelář ředitelky MŠ (budova D), v tyto časy: 3. 5.: 8:00 – 16:00, 4. 5.: 8:00 – 14:00

Jiné formy podání žádosti: (termíny podání jsou shodné s datem a časem zahájení a ukončení přijímání žádosti)

Prostřednictví datové schránky: sg7kk9k

Zaslat poštou na adresu sídla mateřské školy: U Dvoru 1255/22, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00. Rozhoduje den dodání žádosti do MŠ.  

Prostřednictvím emailu: reditelka@msudvoru.cz s elektronicky uznávaným podpisem

Žádosti, které neobsahují úplné a pravdivé údaje, nemohou být dále zpracovány a zákonný zástupce bude vyzván k doplnění, ověření nebo opravě uvedených údajů.

Správnost údajů uvedených v žádosti je při podání kontrolována s rodným listem dítěte, a průkazem totožnosti zákonného zástupce podávajícího žádost. V případě svěření dítěte do péče jiné osobě, je nutné tuto skutečnost doložit soudním rozsudkem. Pokud nebude možné provést kontrolu údajů, žádost nebude přijata.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít