"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum
"...trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj..."
"...když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě..."
"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." Robert Fulghum

Projekty a dotace

Název projektu: Angličtina hrou

Rok realizace: školní rok 2022/2023

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Částka dotace: 160.000 Kč

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je učit děti v rámci MŠ základy anglického jazyka, seznámit je se základními slovíčky a frázemi. Angličtina bude zařazována různě v průběhu dne.


Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III


Název projektu: Digitalizace

Rok realizace: 2022

Poskytovatel dotace: Národní plán obnovy MŠMT

Částka dotace: 101.600 Kč

Stručný popis projektu: 

Pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. 

Více informaci: https://www.edu.cz/digitalizujeme/


Název projektu: Moje tělo, můj hrad

Rok realizace: 2022

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Částka dotace: 40.000 Kč

Stručný popis projektu: 

Projekt je zaměřený na podporu zdraví dětí a zahrnuje oblast hygieny, pohybových aktivit a základy zdravovědy. V rámci projektu uspořádáme workshop pro děti. Z dotace budeme financovat převážně didaktické pomůcky, hry a výtvarný materiál.


Název projektu: Ve světě řemesel

Rok realizace: 2022

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava

Částka dotace: 50.000 Kč

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu je vytvořit materiální a námětový základ pro seznámení s manuální práci lidí. Dále chceme u dětí upevnit osvojování sociálních dovedností, naučit se spolupracovat, vážit si práce druhých a neničit ji. Hravou formou budeme u dětí rozvíjet myšlení, manuální dovednosti, tvořivost a jejich fantazii.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít